Technologia ochrony życia i mienia ludzkiego
Zastrzeżenia formalno-prawne


System Icopal Fire Protection® odmiana FireSmart® Solo (oraz pokrewne) - zastrzeżenia formano-prawne

1. Dokumentacja techniczna sporządzona i przedstawiona przez Icopal S.A. w materiałach reklamowych dotyczących Systemu FireSmart® stanowi nienaruszalną całość, a poszczególne dokumenty są jej integralnymi częściami.
 
2. Dokumentacja techniczna oraz jej poszczególne elementy objęte są ochroną na podstawie przepisów prawa autorskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2000, Nr 904, poz. 80 z późn. zm.).
 
3. Powielanie niniejszej dokumentacji technicznej w całości lub w częściach możliwe jest jedynie za zgodą Icopal S.A. wyrażoną na piśmie.
 
4. Dokumentacja techniczna stanowi tajemnicę handlową między stronami i udostępniana może być osobom trzecim wyłącznie za zgodą Icopal S.A. wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem obowiązku jej udostępnienia odpowiednim organom kontrolnym, a także władzy i administracji państwowej w sytuacjach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.
 
5. Zasadniczą częścią dokumentacji technicznej są Aprobaty Techniczne ITB AT-15-6741/2006 oraz AT-15-6731/2006, które stanowią specyfikację techniczną dla przekryć dachowych należących do Systemu Icopal Fire Protection® odmiany FireSmart® Solo o klasach odporności ogniowej: przekryć REI 20 lub REI 30 części nośnych przekryć RE 20 lub RE 30.
 
6. Właścicielem Aprobat Technicznych AT-15-6741/2006 oraz AT-15-6731/2006 jest Icopal S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli, a zatem zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881) zestawy wyrobów, których dotyczą niniejsze
Aprobaty Techniczne, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych tylko przez Icopal S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli.
 
7. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) Icopal S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli dokonał zgłoszenia do ochrony w Urzędzie Patentowym RP wynalazku „wieszak do instalacji podwieszanych pod dachem” (Icopal WIM®), którego opis stanowi integralną część w/w Aprobat Technicznych.
 
8. Nazwa Systemu – zestawu wyrobów do wykonywania przekryć dachowych Icopal Fire Protection® odmiany FireSmart® Solo oraz inne nazwy handlowe oznaczone znakiem ® w powołanych wyżej Aprobatach Technicznych są prawnie chronionymi znakami towarowymi i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 
Przestrzeganie powyższych zastrzeżeń pozostaje
pod stałym nadzorem Kancelarii Radcy Prawnego
dr Magdaleny Rytwińskiej Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie w Łodzi.
 
dr Magdalena Rytwińska
Radca Prawny
Doradca Prawny Icopal Group
 


Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie
Magdalena Rytwińska - Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny – ŁD/S125
NIP 831 105 91 98 REGON 731639638
90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1
tel./fax +48 /42/ 630 58 41
e-mail: magdar@b2blegal.pl, kancelaria@b2blegal.pl
www: www.b2blegal.pl
 
Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X