Technologia ochrony życia i mienia ludzkiego
Wymagania dotyczące odporności ogniowej dachu

Co to jest odporność ogniowa?
 

R nośność ogniowa - oznacza zdolność elementu próbnego nośnego elementu konstrukcji budowlanej do utrzymania obciążenia badawczego bez przekraczania określonych kryteriów pod względem wielkości i prędkości przemieszczania;
E szczelność ogniowa - oznacza zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji budowlanej do zapobieżenia przejściu płomieni i gorących gazów oraz do zapobieżenia pojawianiu się płomieni na powierzchni nie nagrzewanej;
I izolacyjność ogniowa - oznacza zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji budowlanej, poddanego oddziaływaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie nagrzewanej powierzchni.

E XX     EI XX     REI XX
* XX - przykładowe oznaczenia w minutach

 

Wymagania dotyczące odporności ogniowej dachów

Klasa odporności
pożarowej budynku
Klasa odporności ogniowej wybranych elementów budynku
Konstrukcja dachu Przekrycie
A R 30 E 30
B R 30 E 30
C R 15 E 15
D Nie stawia się wymagań Nie stawia się wymagań
E Nie stawia się wymagań Nie stawia się wymagań


W sposób szczególny zostały potraktowane dachy o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 (§ 219 rozporządzenia). Rozporządzenie formułuje następujące wymagania dla takich dachów:
przekrycie takich dachów powinno być nierozprzestrzeniające ognia,
część nośna przekrycia powinna być wykonana z materiałów niepalnych,
dodatkowo, jeśli na części nośnej lub wewnątrz niej znajduje się palna izolacja cieplna, część nośna powinna mieć szczelność ogniową co najmniej E 15.

Bezpieczeństwo Pożarowe w Unii Europejskiej

DYREKTYWA RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W SPRAWIE ZBLIŻANIA USTAW I AKTÓW WYKONAWCZYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH /89/106/EEC/

ZAKRES WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH

  • NOŚNOŚĆ I STATECZNOŚĆ
  • BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
  • HIGIENA, ZDROWIE, ŚRODOWISKO
  • BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
  • OCHRONA PRZED HAŁASEM
  • OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I ZACHOWANIE CIEPŁA


Zgodność ze standardami przeciwpożarowymi UE19

Projekt europejskiego ujednolicenia badań przeciwpożarowych systemów dachowych obejmuje trzy różne metody badań stosowane w różnych krajach: w Niemczech, we Francji i w krajach nordyckich. Wśród tych trzech metod, niemieckie standardy (Pr EN 1187/1: Metoda Badawcza1) są uważane za najbardziej restrykcyjne.

FireSmart® był badany w oparciu o te standardy i bez względu na to, która z metod badawczych zostanie zatwierdzona w Unii Europejskiej, FireSmart® będzie jej odpowiadał. System FireSmart® został opracowany w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia pożaru dachu.

Przygotowanie systemu FireSmart® zajęło kilka lat. Czas ten został poświęcony na opracowanie skutecznej formuły chemicznej i urządzeń do bezpłomieniowej, bezpiecznej metody układania.

Zawsze szukaliśmy potwierdzenia naszych wyników w niezależnych organizacjach, profesjonalnie związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej. Przed wprowadzeniem systemu FireSmart® na rynek polski materiał FireSmart® Solo został poddany badaniom na odporność działania ognia w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w Katowicach i w Instytucie Techniki Budowlanej CERTIFIED w Warszawie. Urządzenia do zgrzewania bezpłomieniowego uzyskały pozytywną opinię Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy i będą tam poddawane okresowym badaniom.

Autoryzowane firmy wykonawcze mogą zostać poddane na miejscu budowy nadzorowi specjalistów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP). Jak widać, każdy element systemu jest stale nadzorowany przez najlepszych krajowych ekspertów związanych zawodowo z ochroną przeciwpożarową.

Brytyjskie towarzystwa ubezpieczeniowe wiedzą, co robią! FireSmart® jest pierwszym systemem pap dachowych zatwierdzonym przez Radę Certyfikacyjną Zapobiegania Szkodom (LPCB), której standardy są stosowane przez wiele firm ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii podczas oceny potencjalnego ryzyka pożarowego.

Jest to system pap jednowarstwowych o radykalnie zwiększonej odporności na zapalenie znajdujący się na liście Czerwonej Księgi Zatwierdzonych Przeciwpożarowych i Bezpiecznych Produktów oraz Usług.

Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X